Distant drums

distant drumsNog vaak hoor ik de stemmen van de drums
Herken het ritme en de taal van die Afrikanen,
van de geesten van Baron, Bonnie en Jolycoeur
uit een ver tijdperk van droefheid en van tranen.
Hun geluid brengt verhalen van ouder op kind
over mensen aan voeten geketend
gesprekken van vrijheid, een niet gekend goed
Zo ver weg, van mensenrechten onwetend.
Ik hoor het geluid van de distant drums
Die onze kinderen verhalen uit het verleden vertellen
Over gestolen mannen en vrouwen
Zo verschillend van nu, van het heden ….
Ik hoor het roffelen van de drums
Hun taal die ons moed geeft te leven
De taal die de taal der slaven is
Voor hen slechts verstaanbaar te geven
Drums, taal der slaven, taal van eenheid
Zij spreken van vrijheid van leven.
De Antilliaan, de Surinamer in 1863
Is toen voorgoed de vrijheid gegeven.
Fier gaat de slaaf waar hij heen wil gaan
Geen vreemde zal zich daarmee bemoeien
Nooit meer in de ketens, nooit meer, nooit meer
Nooit meer gaat de Afrikaan in boeien.

Ruth Obed