Educatie

Doelgroep en doelstelling
De Stad Amsterdam is via haar participatie in de West Indische Compagnie (WIC), meer dan 180 jaar de belangrijkste eigenaar is geweest van de voormalige koloniën in de west. In de Canon van de Nederlandse geschiedenis is de Slavernij, mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld, als 23e item opgenomen en in de Amsterdamse canon is dit onderwerp de 20e venster. Dat Amsterdam een sleutelpositie innam binnen de Nederlandse slavernijgeschiedenis is voor velen onbekend. De grote rol die de slavernij heeft gespeeld in de geschiedenis en de totstandkoming van onze stad hoe wij deze nu kennen is overal terug te vinden; van een wandeling over de grachtengordel tot onze inwoners. De slavernij is gedeeld erfgoed van elke Amsterdammer, ongeacht afkomst en leeftijd. Vanwege deze verbondenheid van onze stad met de slavernij verzorgt onze stichting in het lessen over dit onderwerp op alle basisscholen in Amsterdam.

Met het oog daarop heeft de Stichting KinderHerdenking & SlavernijEducatie een project opgezet om Amsterdamse basisscholen gastlessen over het Amsterdamse slavernijverleden aan te bieden.

Werkwijze
Het onderwijs over het Amsterdamse slavernijverleden wordt gegeven aan leerlingen van groep 7 en 8 van alle Amsterdamse basisscholen. Deze scholen ontvangen een brief waarin het aanbod wordt beschreven. Na het schriftelijke contact, wordt de school ook telefonisch benaderd om een toelichting op het aanbod te geven en om na te gaan of er nog vragen of belemmeringen zijn. Vervolgens worden er afspraken over de planning van de gastles gemaakt.  Een gastles duurt een uur.

Gastdocenten
Voor het geven van de gastles wordt gebruik gemaakt van een vrijwilliger die affiniteit met kinderen en het onderwerp heeft. De vrijwilligers worden vooraf opgeleid en tijdens hun gastdocentschap deskundig begeleid door Stichting KinderHerdenking & SlavernijEducatie.

Alle Amsterdamse basisscholen kunnen zich opgeven voor één of meer lessen over het Nederlandse slavernijverleden.

Voor meer informatie en boekingen:
Virginia Benn
0652238763