Doelstellingen

Stichting KinderHerdenking & SlavernijEducatie heeft de volgende doelen:

  • Het organiseren van activiteiten rond de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Amsterdam, teneinde de bewustwording en betrokkenheid onder de Amsterdammers ten aanzien van de historische verbondenheid op dit punt te bevorderen en te stimuleren.
  • Het ontwikkelen en verzorgen van lessen over de Trans-Atlantische slavernijgeschiedenis, het koloniaal verleden van Nederland en burgerschapsonderwijs voor scholen in Amsterdam en omstreken.
  • Bijdragen aan het bevorderen van sociale cohesie in Amsterdam en omstreken, door middel van het geven van voorlichting, het verlenen van diensten en ondersteuning aan algemene instituties en aan groepen en individuen.
  • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met zusterorganisaties om de voorgaand omschreven doelen te bereiken.